Pamětní plaketa, nalezena při terénních úpravách v dolní části města.