Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrázky svatých a jiné

Zde jsou vystaveny obrázky svatých a v úvodu i další materiál vztahující se k církevním událostem. Nejstarší datovaný obrázek je z roku 1895, nejmladší datovaný z roku 1928, celkově se jedná tedy o materiál z období konce 19. století do 30. let 20. století. Část obrázků byla používána jako záložka v zde vystavených modlitebních knížkách.

Svaté obrázky jsou drobné devoční grafiky, jejichž kořeny sahají až do starověku. Ve středověku byly vkládány z „ochranných“ důvodů i do brnění rytířů. Svaté obrázky dnešního typu se objevují v 16. století v souvislosti s nástupem protireformace, měly šířit katolictví mezi nejširší lidové vrstvy. K jejich největšímu rozšíření došlo v 19. století. Tehdy se významným a vyhlášeným centrem jejich vzniku stala po Augsburgu Praha, kde se svaté obrázky tiskly v zavedených firmách (Koppe, Hoffmann, Maulini, Morak, Rudl) nejen pro celou habsburskou monarchii. Byly nabízeny v místech slavných náboženských poutí, v kostelích apod. Sloužily ale i jako dárek ke křtu, prvnímu svatému přijímání, rovněž k Novému roku a Velikonocům. Vytvářeny byly nejčastěji technikou mědirytu, leptu, od 19. století litografií a ocelorytinou, a byly často kolorované. Tisklo se na papír, někdy na pergamen a nebo hedvábí. Jsou i různě zdobeny, rozšířené jsou ručně vypichované nebo strojově ražené krajky papírové nebo z pergamenu, doplňovány jsou formou koláže mozaiky nalepenými zlatými plíšky, textilem, zvlášť tištěnými a vystřiženými (někdy kolorovanými) částmi obrázku. Ve 20. století vznikají svaté obrázky za pomoci zinkografie, hlubotiskové fotografie, autotypie, uplatňují se i další moderní reprodukční techniky. Nejčastějším námětem svatých obrázků jsou Panna Maria a Ježíš, častí jsou i další světci. Na svatých obrázcích se objevují dobová vyobrazení poutních míst a zázraků, které se na nich odehrály (u nás například Stará Boleslav, Svatá Hora u Příbrami). Doprovázejí je i modlitby - přímluvy ke světci.

Zdroj textu: Národní muzeum, www.nm.cz