Zábava Socialistického svazu mládeže 13. května 1978, skupina Množiny