Talíř hluboký, vyroben v letech 1918 - 1938, Haas & Cžjžek, Schlaggenwald.